CURRENT ISSUE:  OCTOBER 2023

Now Is the Time to Implement Irish Language Legislation

Now Is the Time to Implement Irish Language Legislation

“Seasaigí an fód, seasaigí linn, ná glacaigí le haon chúlú ó na comhaontaithe uilig” – Teachtaireacht ó phobal na Gaeilge craolta taobh amuigh de Chnoc an Anfa inniu ag éileamh go gcuirfear i bhfeidhm láithreach cearta teanga ó thuaidh

 

“Today, we say to those who continue to exclude our community that we stand united for our language rights” – 

Irish language community deliver Stormont message calling for immediate implementation of language legislation

Craoladh teachtaireacht phoiblí ó bhreis agus seachtó ionadaí ó phobal na Gaeilge chuig an Fheidhmeannas ó thuaidh, mar aon leis an dá Rialtas, maidir le ceist na reachtaíochta teanga ag Cnoc an Anfa inniu.

 

Over 70 representatives from the Irish language community have broadcast a collective message to the northern Executive and to the British and Irish Governments at Stormont earlier today, calling for language rights as promised in previous agreements.

Seo a leanas an teachtaireacht a d’fhoilsigh An Dream Dearg inniu:

“In 1998 gealladh ré úr chomhionannais don Ghaeilge agus do phobal na teanga. Ansin, gealladh acht Gaeilge in 2006 mar chuid de Chomhaontú Chill Rìmhinn. Ó shin amach, tá pobal na Gaeilge ag cur brú chun na cearta teanga sin a fháil. Agus tá sé léirithe arís agus arís eile go bhfuil ag teip ar an Fheidhmeannas, ar Rialtas na hÉireann agus ar Rialtas na Breataine ár gcearta a chinntiú sa dlí. Táimid ag rá le blianta beaga anuas, nach nglacaimid le himeallú, le cos ar bolg ná le bac ar chearta teanga.”

“Anuraidh, mar chuid den chomhaontú nua, gealladh reachtaíocht teanga don Ghaeilge. Dúirt muid ag an am nach gcomhlíonann an reachtaíocht a mholtar ann na cearta atá uainn mar phobal, ach gur dul chun cinn stairiúil a bhí ann agus gur chloch mhíle í, más beag féin í, ar an aistear i dtreo cearta teanga cuimsitheacha. Chuige sin, agus 500 lá imithe ó socraíodh an comhaontú sin, tá gá anois an reachtaíocht sin a chur i bhfeidhm. Tacaíonn tromlach na bpáirtithe agus na gcomhaltaí sa Tionól leis an Acht Gaeilge, leis an reachtaíocht a gealladh sa chomhaontú anuraidh.”

“Inniu, deir muid leo siúd a chuireann i gcoinne ár gcearta teanga; seasann muid le chéile ar son na Gaeilge; leis na páirtithe uilig a thacaíonn linn – seasaigí an fód, seasaigí linn, ná glacaigí le haon chúlú ó na comhaontaithe uilig; agus leis an dá rialtas – ní réiteoirí neamhspléacha, neodracha sibh. Tá ról mór agaibh anseo chun ár gcearta a chinntiú. Cuirigí deireadh leis na leithscéalta agus leis an mhoilleadóireacht – táimid ag fanacht rófhada mar atá!”

“Déanaigí beart de réir briathair.  Seasaigí an fód. Seasaigí linn. Acht anois!”

 

The Dream Dearg community message called for the following action:

“The Good Friday Agreement was to herald a new era of equality regarding the Irish language. Next, the St Andrew’s Agreement committed parties and Governments to an Irish language act.In recent years, the Irish language community has shone a light on the age old and ongoing exclusion and marginalisation of our community, The consistent failure to ensure rights-based language legislation for our community is fully at odds with all of our main political agreements. We have consistently stood against those who would continue to marginalise, exclude and ignore our legitimate demands for rights and respect.”

“Last year, the Executive was re-established on the basis of the New Decade New Approach Agreement. We said then, as we say now, that the NDNA language legislation falls well short of what we expect or what we were promised, but that it was an important staging post in our on-going journey towards comprehensive, rights-based language legislation.”

“Now, 500 days have passed since that legislation was promised, and still we wait. A majority of parties and MLAs support a rights-based Irish-language Act, as well as the language legislation agreed last year. Today, we say to those who continue to exclude our community that we stand united for our language rights; to those parties who support our campaign, we ask you again; stand with us, stand up for our rights; to the 2 Governments – you are not neutral, you are not external mediators, you are co-authors and co-guarantors of these agreements.” 

“No more delays, no more excuses. It is time to implement Irish language legislation!”

TEAGMHÁLAITHE:

Conchúr Ó Muadaigh
00 44 7596 520262 | [email protected]  

Pádraig Ó Tiarnaigh
00 44 77 16690237 | [email protected]  

 

CONTACTS:

Conchúr Ó Muadaigh
00 44 7596 520262 | [email protected]   

Pádraig Ó Tiarnaigh
00 44 77 16690237 | [email protected]  

Click on icons below to share articles to social.

Recent issues

E-Bulletin Signup

Name(Required)
By submitting this form, you are consenting to receive news and event emails from: iIrish. You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact.
New to Cleveland Ad

Explore other topics